Homepoint

Att köpa bostad

Den största affär en människa gör i sitt liv är för det mesta ett bostadsköp. Med tanke på hur mycket pengar det rör sig om förbereder de flesta sig noga, vilket är klokt.

I storstäderna är köpet av bostad förknippat med att ta ett lån på flera miljoner, om man inte är väldigt stadd vid kassa. Eftersom man som ägare av en bostad, eller medlem i en bostadsrättsförening, dessutom måste betala underhåll, reparationer och annat själv så kan man råka ut för obehagliga, och dyra, överraskningar. Det gäller inte minst s.k. dolda fel. Därför är det viktigt att förbereda sig ordentligt inför köpet.

Att köpa bostadsrätt

De flesta bostadsrätter säljs genom budgivning, där den som lägger det högsta budet blir den som får köpa. Som alla som någon gång närvarat vid en auktion vet är det lätt att lägga ett något högre bud än vad man egentligen tycker är rimligt. Av denna anledning är det viktigt att tala med sin bank innan man ger sig in i budgivningen. Då får man ett lånelöfte, och detta bör man inte överskrida vid budgivningen. Då finns det risk att hela affären går om intet.

Kontakta även bostadsrättsföreningens styrelse, för att ta reda på om några större arbeten, som stambyten, är inplanerade. Ett sådant arbete kan höja månadskostnaden. Läs även föreningens stadgar, och årsredovisningen. I den kan man se om det finns något som tyder på att månadsavgiften kommer att höjas.

Att köpa hus

Den som köper ett hus som inte är en bostadsrätt behöver inte bekymra sig om någon förening med stadgar, årsredovisning m.m. Men det finns annat som man bör undersöka innan man slår till.

En husköpare har undersökningsplikt, vilket innebär att hen ska undersöka fastigheten ordentligt. De flesta anlitar en besiktningsman för denna uppgift. Om köparen senare upptäcker fel som borde ha upptäckts vid besiktningen går det inte att få ersättning för dessa i efterhand. Undersök också om det finns servitut för fastigheten. Servitut är avtal som ger andra rätt att använda fastigheten på olika sätt. Det kan t.ex. röra sig om att hämta vatten på tomten, eller om att använda en väg som går över tomten för att komma till sin egen fastighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *