För- och nackdelar med olika fasader

Vilken fasad som passar bäst beror på flera faktorer. Fasaden ska bland annat passa ihop med husets stil, ålder och utseendet på andra hus i omgivningen.

När det är dags att renovera fasaden är det bra att fundera på om det kan vara värt att byta ut nuvarande fasad för att förbättra husets utseende. Om huset har träpanel kan en putsfasad göra att huset inte behöver målas om med regelbundna intervaller. Att renovera fasad kräver en hel del jobb och bör utföras av yrkeskunniga. Att måla om ett hus klarar visserligen många men det tar tid och kräver för det mesta en ställning eller en skylift.

Välja fasad

Eftersom fasaden är det yttre skyddet för hela huset är det viktigt att välja ett funktionellt material som skyddar mot regn, snö, blåst och snabba förändringar i temperatur. Fasaden ska även passa med husets stil och ålder. Om huset ligger i ett villaområde med endast trävillor eller bara putsade fasader kommer en avvikande fasadtyp att sticka ut.

Valet av fasad är också en kostnadsfråga. Träpanel är relativt billigt i inköp men kräver regelbundna ommålningar vilket kan bli kostsamt i längden. En putsad fasad eller tegelfasad kräver renovering av en fackman men är istället billigt i längden eftersom den knappt kräver något underhåll.

Kom också ihåg att det kan finnas begränsningar för vilken fasad som får väljas. Glöm därför inte att kontakta kommunens byggnadskontor när du ska byta ut nuvarande fasad. En ny fasad kan nämligen kräva bygglov för att vara tillåten.

Kom ihåg

  • Funktion – skydda mot väder och vind.
  • Utseende – passa med husets stil och ålder.
  • Passa ihop med omgivningens hus.
  • Kontrollera om bygglov krävs.

För och nackdelar med olika fasader

Träfasad

Den vanligaste typen av fasad i Sverige är träfasad. Fördelen med träfasad är att trä är enkelt att arbeta med. I stort sett vem som helst utan hantverksutbildning kan bygga och renovera en träfasad. En fasad i trä har en bra hållbarhet om den underhålls regelbundet. En annan fördel med trä är att det går att välja på många olika stilar som liggande panel, stående panel och knuttimmrad panel. Färgvalen är dessutom många vilket gör att det är enkelt att helt ändra husets framtoning genom en ommålning av träfasaden.

Nackdelen med träfasaden är att den kräver mest underhåll av alla typer av fasad. Ommålning måste ske efter ungefär 7 till 15 år beroende på färgtyp och klimat.

Putsfasad

Den stora fördelen med en putsad fasad är att den håller i ungefär 50 år utan underhåll. Det enda underhåll som kan behöva göras på ljus puts är en rengöring. Ytterligare en fördel är att det går att välja mellan många olika färger. Nackdelar med puts är att den är ganska fuktkänslig och kan spricka om huset ligger vid kusten.

Tegelfasad

Fördelen med tegelfasaden är att den är näst intill underhållsfri och att den har en lång livslängd. Fasaden är mycket motståndskraftig mot fukt så länge som den är sprickfri. Nackdelen med tegel är att det inte går att variera utseendemässigt. Färgalternativen på tegel är rött, orange och gult. En annan nackdel med tegelfasaden är att den är svår att renovera för den som inte är expert på fasadrenovering.