Regler om räcken

Ett inbjudande räcke ger elegans åt en trappa eller en altan samtidigt som det fyller en praktisk funktion som vindskydd och insynsskydd. Dock finns det regler att följa angående höjd, avstånd mellan spjälor och golv etcetera. Både byggsäkerheten och barnsäkerheten bör iakttas i minsta detalj. Vi guidar dig rätt inför din räckesuppsättning.

Olika typer av räcken skänker något visst till en uteplats och ramar in den på ett snyggt och praktiskt sätt. Med olika monteringsmöjligheter och utföranden hos https://wernamodesign.se/produkt-kategori/racken/ blir din altan, balkong eller uteplats en insynsskyddad oas. Men innan du påbörjar jobbet måste du se till att reglerna efterföljs.

Räckeshöjd och avstånd

När du ska bestämma höjd på räcket måste du följa Boverkets regler för räckeshöjd. Höjden från marken upp till balkongen eller uteplatsen spelar en avgörande roll. Om det är mer än 3 meter från marken upp till altanen, det vill säga 3 meters fallhöjd, ska räckeshöjden uppgå till minst 1100 millimeter. Därför har det satts i system att alla balkongräcken måste uppgå till en höjd på 1,1 meter. Om fallrisken understiger 3 meter brukar man ange 900 millimeter som mått. Tänk på att ett alltför högt räcke kan räknas som plank och därmed vara bygglovspliktigt.
Om vi i stället tittar på avståndet mellan spjälorna och mellanrummet mellan golv och underkant på räcket är det andra siffror som gäller. 50-100 millimeter från golvyta till underkant är ett krav för att husdjur och barn inte ska kunna krypa under. Intervallerna mellan spjälorna eller ribborna har enligt Boverket ett krav att inte överstiga 110 millimeter – detta för att barn ska slippa fastna med huvudet eller kunna pressa sig emellan. Ett räcke får heller inte ha för många horisontella delar som maximerar klätterrisken. Finns dessa ska hålrummet fyllas ut så att barn inte uppmuntras att kliva upp på räcket.

Byggsäkerheten och att tänka på vid räckesuppsättning

”Om räcket i stället ska monteras på högre höjd bör man ta hjälp av kunniga hantverkare”

Om man bygger ett räcke i markhöjd kan man ge sig på utmaningen själv men tänk på att det är oerhört viktigt att räcket fästs ordentligt med rätt skruvar, spikar och verktyg och att stötar inte får räcket att ge vika. Om räcket i stället ska monteras på högre höjd bör man ta hjälp av kunniga hantverkare som förhoppningsvis har den skyddsutrustning som krävs för att utföra arbetet. Det är också lättare att montera upp ett träräcke än ett glasräcke eller ett smidesräcke. Räckesmontering omfattas av ROT-avdraget.