Marksättning och hur det påverkar hus

Vad är marksättning och hur kommer detta sig, liksom vad påverkar det? Både hus, trädgårdar, gator och torg visar det sig.

Behöver du som villaägare hjälp med grundförstärkning på grund av sättningsproblem? Då kan en pelare installeras under ditt hus som förstärker dåligt packad jord, ger stöd åt bärande konstruktionerna samt löser olika kontraktioners sättningsproblem som orsakats av vatten.

Torkan har förvärrat sättningsskador på hus

I en artikel i UNT går det att läsa om hur sommarens torka har förvärrat sättningsskador, i flertalet hus och fastigheter i Uppsala med omnejd. Uppsalaleran är redan en faktor som påverkar hus och marksättning men nu blev det alltså än värre genom torkan. Många av de fall som ringts in av husägare handlar om att träd står för nära den del av byggnaden som är skadad. Detta eftersom att träd suger ur vattnet ur leran, som i sin tur krymper i storlek av vattnets försvinnande. Sättningarna kan vara att en tegelfasad spruckit eller liknande. Man brukar mäta ett rimligt avstånd som halva trädets höjd som tumregel för hur nära det ska stå, men för en pil, som är mycket vattenkrävande (och ofta växer nära vattendrag) anger man faktiskt hela trädets höjd som säkerhetsavstånd. Den torra sommaren har nu gjort att träden verkligen försöker suga ut så mycket vatten som möjligt ur marken, något som kan bli en utlösande faktor när det kommer till sättningsskador. Det gör att det kan komma att krävas grundförstärkning med pelare under husets konstruktion.

Marksättning påverkar även gator och torg

Inte bara huskonstruktioner påverkas av marksättning, det kan vara allt från gågator till torg som sjunker på sina ställen. I en artikel i VLT går det att läsa om hur ett torg i Västerås har sjunkit på här och där och ser därför allmänt slitet och nedgånget ut. När stenläggningen blir ojämn, med kullar och dalar efter markens beskaffenhet – ja då ser det ganska slitet ut på det stora hela. Nu ska kommunen se till att renovera torget och raka till marken under, så det uppfyller den funktion och den estetik som man önskar på platsen, som ju är ett viktigt offentligt rum. Är man rullstolsburen eller har barnvagn påverkas tillgängligheten av just lutningar i marken, så kallad marksättning. Går det riktigt illa med marken kan till och med ett slukhål uppstå, som i Vasastan nyligen.