Luftkvalitet i hemmet

Vi vill nog alla ha ett snyggt hem. Ett hem vars inredning stämmer överens med hur vi ser oss själva. Som fungerar som en förlängning av den egna personen. Men det finns också saker som inte syns, men som är minst lika viktiga för att vi ska trivas hemma. Och det kan vara rimligt att fråga sig: vad har din bostad för andedräkt?

Feng shui betyder på svenska ”vind och vatten”. Och i den här texten kommer vi fokusera på det förstnämnda – vind – eller snarare luft. Denna osynliga, och därmed lätt förbisedda, faktor för din levnadsstandard. Förbättra luftkvalitén genom att se över ventilationssystemet i din bostad, Coway luftrenare, vissa sorters växter, eller genom att helt enkelt öppna fönstren oftare.

Det finns flera olika orsaker till varför luften i en bostad kan vara dålig: fuktskador, mikroorganismer, partiklar, tobaksrök, parfym, radon, kvalster, flyktiga ämnen och gaser.

Hur påverkas du och din bostad av dålig luft?

 

  • Allergier och astma. Att leva med dålig luft kan få allvarliga hälsopåföljder. Förutom att det är avgörande för att utvecklandet av astma och diverse allergier kan det också leda till luftvägsinfektion, sämre kognitiv förmåga och koncentrationssvårigheter.

 

  • Uttröttande. Dålig luft är en energitjuv. Och att gäspa är framförallt kroppens sätt att hantera låga syrehalter. En lång och ofrivillig inandning, som är direkt knuten till mängden syre i och runt kroppen.

 

  • Mögel. Svamp trivs där det är fuktigt och instängt. Mögelsporer samlas och sprids enklare i stillastående rumsluft. Något som är mycket skadligt, både för dig och ditt hem.

 

  • Lukt. Instängd luft luktar illa. Lukten sätter sig i kläderna och du tar med den då du lämnar hemmet. Näsan vänjer sig långsamt vid den dåliga lukten, men för en gäst kan den bli närmast outhärdlig.

 

Har du dålig koll på luften hemma? I så fall är du inte ensam. En sifo-undersökning visar att många svenskar försummar att undersöka luftkvalitén i hemmet med jämna mellanrum. Dessutom uppger Folkhälsomyndigheten att uppemot hälften av alla svenska hem har undermåliga luftförhållanden.

Ta inga onödiga risker – se till att luften i ditt hem ligger håller, eller överträffar, de riktlinjer som finns. Ditt hem, dina gäster och inte minst din egen kropp kommer att tacka dig för det.