Flytta hemifrån: Hemförsäkring

Om man ska flytta hemifrån finns en hel del saker som man behöver känna till och en av de absolut viktigaste sakerna som man bör ha koll på är allt kring hemförsäkringar – och det tänkte vi prata om idag.

230740-two-kids-drawing-a-homeNär man ska flytta är den praktiska biten enkel att lösa. Till exempel Vikingflytt.se är en flyttfirma i Malmö som man kan anlita och vips så var själva flyttbiten klar – men vad som inte är fullt lika lätt ordnat är allt annat du behöver känna till. Har du exempelvis tänkt på vilka kostnader som ett eget boende kommer att ge dig i månaden? Du måste till exempel finansiera allt från matkostnader till hyra och dessutom skaffa dig vissa försäkringar – och hemförsäkringen är faktiskt något du inte bör underskatta, den kan nämligen vara räddaren i nöden många gånger.

Hemförsäkring

En hemförsäkring täcker ersättning om dina ägodelar stjäls eller förstörs och ger dig rätts-, ansvars- och överfallsskydd samt att vissa hemförsäkringar även innehåller reseskydd. Så svaret på en fråga om hemförsäkringen verkligen är värd att ha är helt klart ett tydligt ja. Din hemförsäkring kan nämligen täcka kostnaderna i exempelvis en rättstvist upp till ett visst belopp, hjälpa dig att finansiera om du förstör någon annans egendom och täcker kostnader om du skulle bli överfallen och behöver läkarvård och ersättning för förlorad inkomst. Dessutom ger din hemförsäkring dig en engångssumma om du skulle bli så pass skadad att du skulle bli invalidiserad. Till exempel beskriver SvD hemförsäkringen som ett grundläggande försäkringspaket, vilket den helt klart är. Men hur ska man tänka när man väljer vilken hemförsäkring man ska teckna?

Att tänka på med hemförsäkringen

359137-passing-off

När det kommer till att välja vilken hemförsäkring man ska teckna när man flyttat till ett nytt boende så kommer man vid jämförelse att upptäcka att de olika hemförsäkringarna skiljer sig i kostnad. Men detta ska man inte stirra sig blind på, det viktigaste är att titta på vad de innehåller, skriver GP. Till exempel så säger Gustav Jonsson som arbetar som jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå att man ska väga hemförsäkringens innehåll mot sina egna behov – är man till exempel två personer i hushållet kanske försäkringen täcker båda två och endast en hemförsäkring behövs tecknas. Eller så gäller hemförsäkringen bara för en själv och inte ens sambo, vilket gör det väldigt viktigt att läsa igenom försäkringens villkor och ställa frågor till försäkringsbolaget.

 

Bra att veta om hemförsäkringar:

  • När man flyttar hemifrån och folkbokför sig på annan adress så täcks man inte längre av sina föräldrars hemförsäkring och måste teckna en egen

 

  • Även studenter behöver hemförsäkring – bor man i egen bostad måste man också ha en egen hemförsäkring för ens hemförsäkring gäller bara på adressen man är folkbokförd (källa)

 

  • Hemförsäkringen gäller för inbrott och skadegörelse, brand, vattenskada och andra skador som kan uppstå i hemmet

 

  • Hemförsäkringen innehåller Ansvarsförsäkring vilken hjälper dig om du blir skadeståndsskyldig, Rättsskydd som täcker vissa kostnader för advokat och rättegång plus att flera hemförsäkringar även täcker Reseskydd som ger ersättning om man blir sjuk utomlands eller exempelvis blir av med bagage.