Skriv samboavtal vid husköp i Västerås

För att undvika bråk och oklarheter vid en eventuell separation är det en bra idé att skriva ett samboavtal. Med ett samboavtal kan du och din sambo bestämma vem som får vad vid en eventuell bodelning. Det är extra betydelsefullt om du och din sambo betalar olika mycket när huset köps.

Att vara sambo betyder att du lever tillsammans med en partner under äktenskapsliknande förhållanden. Skillnaden är att ni inte är gifta vilket innebär att olika regler gäller vid en separation. När två sambor separerar ska bohaget delas lika om inget annat avtalats, samborätten träder in. Samborätten reglerar vad som gäller när sambor separerar. Om du och din partner ska köpa hus och bli sambor i Västerås är det bra att skriva ett samboavtal. För att samboavtalet ska bli korrekt skrivet är det en god idé att ta hjälp. Det finns en bra advokatbyrå i Västerås som kan hjälpa dig och din sambo att skriva ett lagligt samboavtal. Deras kontor är beläget mitt i centrala Västerås. Om du vill ha hjälp kan du kontakta dem för att boka en tid.

Fördelaktigt med tydligt samboavtal

Genom ett samboavtal kan ni fördela tillgångarna som ni själva önskar. Ett samboavtal är betydelsefullt att ha om ni går in med olika belopp huset. Om det inte finns något samboavtal ska huset delas lika oavsett vem som betalat vad. Sambolagen tar inte hänsyn till vem som har betalat för en bostad vid en separation. Varför ni ska ta hjälp av en jurist är för att ett tydligt samboavtal undanröjer missförstånd och olika problem.

Samboavtalet ska undertecknas av båda parter

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av både dig och din sambo. Samboavtalet behöver dock inte registreras någonstans. Se till att var och en av er har en egen kopia av samboavtalet. Förvara det sedan på en säker plats. Skriv med fördel samboavtalet medan ni är kära och vänner.