Värm upp hemmet

Om du bor i villa vet du att uppvärmningen av hemmet utgör både en viktig del av komforten och en stor del av kostnaden när det gäller elen. Att välja rätt värmesystem är därför viktigt ur dessa synpunkter och även ur miljöhänseende.

Ett av de mest energieffektiva, kostnadseffektiva och miljövänliga sätten att värma ett hus är genom olika sorters värmepumpar. En värmepump fungerar genom att utnyttja värmeenergi som redan finns i omgivningen. Det kan vara värme som finns i jorden, nere i berggrunden eller i luften. Bland värmepumpar är uppvärmning med Panasonic luftvärmepump ett av de alternativ som kräver lägst investeringskostnad och är enklast att installera.

Principen för värmepumpar av olika slag är densamma. Den omgivande värmen i marken tas upp av ett köldmedium, en vätska, som cirkulerar i värmepumpens system. När köldmediet absorberar värme förångas det. I en kompressor i pumpen höjs temperaturen på ångan som sedan kan släppa värme för att värma upp vatten. När köldmediet avger värme blir det till vätskeform igen. Via en expansionsventil sänks trycket i vätskan och därmed temperaturen så att köldmediet återigen är redo att ta upp värme. Köldmediet kan vara av sådan art att det lyder under miljölagstiftningen vilket gör att du inte själv som privatperson får installera din värmepump.

Varför välja luftvärmepump?

Olika värmepumpar kräver olika stora ingrepp i omgivningen. Jordvärmepumpar förutsätter att det finns en stor plätt jord att lägga rör i. Bergvärmepumpar behöver ett djupt borrhål, mer än 100 meter ibland, och dessutom måste det placeras med visst avstånd från andra pumphål. En luftvärmepump kan enkelt ställas utanför huset utan varken grävning eller stora installationskostnader. Den tar helt enkelt sin värmeenergi från omgivande luft, vilket fungerar även i vårt svenska kalla klimat. Vid valet av värmepump bör du fundera på effektbehov samt omgivande klimat. Luftvärmepumpar fungerar bra i stora delar av Sverige men har huset ett stort energibehov och/eller det ligger i ett område med riktigt kalla vintrar bör du se över även bergvärme eller jordvärme som alternativ.