Därför ska du rusta upp fönsterna

Fönster som släpper ut värme är riktiga energibovar. När värme sipprar ur genom dåliga lister runt fönsterna och genom dåliga glas förbrukar hushållet mer energi än vad som är nödvändigt. Genom en renovering av fönstren kan mycket el och pengar sparas.

Ungefär 60 procent av ett hushålls energiförbrukning används för att värma upp bostaden. Om du har dåliga fönster kan värmen lätt smita ut. Det innebär att du förbrukar mer el än nödvändigt eftersom du måste skruva upp elementen för att få samma inomhustemperatur. Genom att välja att renovera och fixa dina fönster kan du minska värmen som släpps ut och därmed sänka dina elkostnader. Det finns massor av pengar att spara per år. Om du bor i Stockholm är det lätt att fixa dina fönster. Att renovera fönster i Stockholm är enkelt och effektivt när du anlitar proffs. De genomför alla renoveringar genom att använda modern teknik och beprövade material.

Renovera fönster för en effektivare uppvärmning

Att renovera dina fönster kan du alltså ha stor nytta av. Även om det innebär en större initial kostnad att renovera dina fönster är det möjligt att snabbt spara in pengarna genom sänkt energiförbrukning i hemmet. Vilken typ av renovering du behöver göra på dina fönster beror på fönsternas skick. Oavsett skick är alltid täta fönster grundbulten för att spara energi. Sedan kan du välja att byta ut glaset till energiglas. När elpriserna har skjutit i höjden är det än mer fördelaktigt att renovera fönsterna i hemmet. Ett tips är att täta dörren på samma gång om den inte heller håller riktigt tätt runt om.

Andra smarta tips för att spara el

Det finns många energislukare i hemmen och du kan genom andra enkla åtgärder minska din elanvändning ännu mer. Att byta ut alla dina glödlampor hemma till LED-lampor eller lågenergilampor är ett annat bra tips. Kortare duschar, använda vattenkokaren istället för grytan, stänga av elektroniska produkter och sänka inomhustemperaturen en grad är också åtgärder som på sikt kan ha god effekt på elförbrukningen. Det är inte bara din ekonomi som drar nytta av dessa åtgärder utan även hela Sverige. Ju mindre energi svenskarna använder desto mindre el behöver importeras vilket skulle påverka elpriserna positivt.